Wat als er een tweede (lokale) lockdown komt?!

Coronabeleid 2.0

Als we heel eerlijk zijn, is iedereen in de sector zich rot geschrokken van corona, de overheidsmaatregelen en de effecten daarvan op onze bedrijfsvoering en privéleven. Wat iedereen bezighoudt sinds we weer gestart zijn met het seizoen is; wat gaan we doen? Hoe gaan we dit overleven? Hoe gaan we dit oplossen? En wat gaan we doen als er een tweede golf komt?

Op sommige vragen kunnen wij geen antwoord geven, maar op de laatste vraag hebben wij wel een antwoord. Althans, wij hebben samen met de Vereniging Jeugd Impresariaten wel een protocol vormgegeven wat volgens ons voor alle partijen een duidelijke en gedegen oplossing is.

Voor veel programmeurs is het een groot probleem om in de toekomst het risico te lopen dat voorstellingen niet doorgaan en wel betaald moeten worden. Zeker voor cultuurbemiddelaars, die kosten door moeten rekenen naar scholen, is het erg moeilijk om hen nogmaals te motiveren te betalen voor niet ontvangen activiteiten. Voor theatergezelschappen en acteurs is het echter niet mogelijk om dit werk te blijven doen wanneer het risico aanwezig is dat halsoverkop alle inkomsten weer wegvallen. Wij impresariaten kunnen niet blijven bestaan wanneer we al ons werk hebben gedaan maar er niet voor betaald worden. We zitten dus gezamenlijk met een grote uitdaging om tot een passende oplossing te komen.

Onze inzet is om dan ook gezamenlijk tot een goede oplossing te komen. Wij hebben daarom met al onze gezelschappen een passend alternatief in de aanbieding. Wanneer er door lokale of landelijke richtlijnen voorstellingen geannuleerd moeten worden, hebben we voor alle gezelschappen een vervanging paraat. Dit is met name van toepassing voor schoolvoorstellingen en niet zo zeer voor vrije voorstellingen.

In dit nieuwsbericht lichten we ons protocol corona graag toe!

Schoolvoorstellingen protocol

Indien de scholen wel openblijven tijdens de ‘Lock down’ dan willen wij graag als eerste voorkeur, onder dezelfde contractuele afspraken, een alternatief aanbod plaats laten vinden. Sommige gezelschappen hebben een mooie registratie die de klassen zelf in het klaslokaal kunnen bekijken. Ook is er altijd een lesbrief aanwezig waar de klassen mee aan de slag kunnen. Sommige gezelschappen kunnen dit aanvullen met een interview via zoom in de klas of een (online) workshop. Andere gezelschappen kunnen de voorstelling inkorten waardoor ze alle klassen een korter maar privé optreden kunnen geven. Weer andere gezelschappen kunnen op school het publiek verdelen zodat ze wel evenveel bezoekers kunnen bedienen. Weer andere kunnen heel goed de voorstelling op het geplande moment spelen via streaming. Zo kan iedereen klas in eigen omgeving kijken.

Wij zullen via onze optiebevestigingen en contracten benoemen welk alternatief het gezelschap heeft om hun contractuele afspraken na te komen wanneer er een ‘Lock down’ komt. Elke uitkoper weet dus van tevoren wat de oplossing vanuit het gezelschap is. Een cultuur bemiddelaar kan daardoor op voorhand met scholen afspreken wat ze kunnen verwachten.

Mochten scholen volledig sluiten of scholen/cultuurbemiddelaars toch liever voor de echte theaterervaring willen gaan, dan gaan we natuurlijk de voorstelling verplaatsen. Dit doen we dan binnen het lopende schooljaar. Helaas kunnen we de voorstellingen niet naar het volgende schooljaar verplaatsen. Ondertussen weten we ook dat een ‘Lock down’ maximaal enkele weken is. We weten ook welke maatregelen er zullen komen of nodig zijn om de voorstelling veilig plaats te laten vinden. Hierdoor kunnen we gezamenlijk een goede inschatting maken over de juiste oplossing.

Deze verplaatsing doen wij kosteloos. We weten dat het verplaatsen van voorstellingen voor zowel programmeur, gezelschap en impresariaat een oplossing is die kosten met zich meebrengt. Daarin dragen alle partijen het deel van eigen schade. Dit is enkel het geval wanneer voorstellingen dus niet door kunnen gaan door overheidsmaatregelen.

Wanneer schoolvoorstellingen door een school zelf wordt gecanceld omdat zij andere keuzes maken dan het landelijke beleid, worden er wel administratiekosten in rekening gebracht. We hebben namelijk heel veel begrip voor overmacht, maar wanneer er sprake is van een keuze zullen we dit zien als contractbreuk. Helaas hebben we als sector zoveel schade geleden dat onze gezelschappen en wij als impresariaat moeten kunnen vertrouwen op de contracten en de inkomsten. We gaan ervanuit dat cultuurbemiddelaars, namens ons, de scholen bewust maakt dat ook zij een inspanningsverplichting hebben en dat beleidskeuzes niet vrijwaart van financiële afspraken.

Wat betekent dit concreet?

Wanneer een school of cultuurbemiddelaar niet voldoet aan de inspanningsverplichting tot verplaatsen en niet akkoord is met vervangend aanbod zal er een annuleringsvergoeding in rekening worden gebracht.

  • Wanneer er sprake is van een (lokale) ‘Lock down’ is de annuleringsvergoeding gebaseerd op de uitspraak van de brancheverenigingen VSCD, VVTP & NAPK. Hiervan is de berekening als volgt: €3 per leerling, tot een maximum van €250 per uitvoerende/betrokkenen + €250 overheadkosten per dag.
  • Wanneer er geen ‘Lock down’ is en er wordt volledig geannuleerd is er sprake van contractbreuk en zullen contractafspraken gehandhaafd blijven. Dit is het overeengekomen bedrag minus de dagkosten (reis, verblijfkosten en auteursrecht).

Wanneer er geen ‘Lock down’ is en er moet toch verplaatst worden, dan rekenen wij 17% administratiekosten voor verplaatsing binnen het huidige seizoen.

Protocol vrije voorstellingen

Het theater is altijd de directe afnemer dus zijn er minder invloeden van buitenaf.  In het geval dat er een plaatselijke of landelijke ‘Lock down‘ komt gaan we uit van de gezamenlijke inspanningsverplichting tot verplaatsen. Hierbij richten we ons op het huidig seizoen maar is het, indien noodzakelijk, mogelijk om uit te wijken naar het gehele kalender jaar 2021. Dit gebeurt te allen tijde onder minimaal gelijke financiële afspraken. Mocht een theater interesse hebben in vervangend (digitaal) aanbod voor de geplande datum dan is dit ook mogelijk, tegen de voorwaarden van het huidige contract. Indien er niet verplaatst kan worden zal er een annuleringsvergoeding gerekend worden. Indien er verplaatst of geannuleerd wordt zonder ‘Lock down’ gelden er andere afspraken.

Wat betekent dit concreet?

  • Wanneer er sprake is van een ‘Lock down’ en een theater of festival niet voldoet aan de inspanningsverplichting tot verplaatsen en geen gebruik wenst te maken van vervangend aanbod zal er een annuleringsvergoeding in rekening worden gebracht. De annuleringsvergoeding is gebaseerd op de uitspraak van de brancheverenigingen VSCD, VVTP & NAPK. Hiervan is de berekening als volgt: €3 per kaart, tot een maximum van €250 per uitvoerende/betrokkenen + €250 overheadkosten per dag. Met een minimum van 17% van de uitkoopsom als administratie kosten.
  • Wanneer er geen Lock down is en er wordt volledig geannuleerd is er sprake van contractbreuk en zullen contractafspraken gehandhaafd blijven. Dit is het overeengekomen bedrag minus de dagkosten (reis, verblijfkosten en auteursrecht).

Wanneer er geen ‘Lock down’ is en een theater wil na ondertekening van contract alsnog verplaatsen, zal er sprake van 17% administratiekosten voor verplaatsing zijn, welke direct in rekening worden gebracht.