Andrea de productieleider van onze presentatiedag stuurt de techniek van het theater aan door een opdracht te geven in de portofoon