Algemene voorwaarden

Voorwaarden

 1. Afnemers dienen de productionele voorwaarden die zijn vermeld bij de verschillende voorstellingen in acht te nemen.
 2. Buro Bannink is verbonden aan de VJN (vereninging Jeugdimpresariaten Nederland) en hanteert bij haar contracten bepaling conform aan de algemene voorwaarden van VJN. Deze bepalingen worden bij ieder contract toegevoegd.
 3. Technische eisen van een productie worden in het contract mee gestuurd en afnemer draagt zorg voor de benodigdheden.
 4. Indien er sprake is van een overschrijding van meer dan 10% van het maximaal aantal bezoekers. Behoudt Buro Bannink zich het recht om achteraf de uitkoopsom naar rato te verhogen.
 5. Wij gaan er vanuit dat bij schoolvoorstellingen in het publiek voldoende leerkrachten/ ouders aanwezig zijn. De minimale verhouding is 1 leerkracht/ouder voor 30 leerlingen. De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor rust tijdens de voorstellingen.
 6. Voor alle boekingen gelden de algemene voorwaarden van Buro Bannink.

Prijzen

 1. Prijzen zijn afhankelijk van speellocatie en aantal voorstellingen. De prijs per voorstelling is terug te vinden bij de voorstelling op burobannink.nl.
 2. De prijzen zijn altijd exclusief reiskosten per kilometer en 6 %btwover uitkoopsom en reiskosten. Reiskosten worden berekend vanaf de vestigingsplaats van het gezelschap en betreffen minimaal 0,45 cpk. Eventuele hotelovernachtingen zijn niet bij de prijs inbegrepen.
 3. Auteursrechten worden in sommige gevallen boven op de uitkoopsom gerekend.
 4. Tussentijdse prijswijzigingen zijn voorbehouden.
 5. Bij een afname van tien of meer speelbeurten van dezelfde voorstelling is er sprake van een seriekorting.

Opties en contracten

 1. Opties kunnen tot maximaal tot 60 dagen voorafgaand aan de (eerste) speeldatum worden aangehouden.
 2. Zonder tegenbericht van de afnemer worden opties op dat moment automatisch in contracten omgezet.
 3. Afspraken die afwijken van de standaard, worden in het contract vermeld.
 4. In het contract staan prijsafspraken, data, contactpersonen en aanvullende informatie vermeld.

Les- en publiciteitsmateriaal

 1. Affiches, flyers en indien beschikbaar lesmateriaal kan bij Buro Bannink worden aangevraagd.
 2. Pr materiaal wordt eenmalig verzonden naar de contactpersoon indien het een vrije voorstelling betreft.
 3. Indien een theater extra materiaal wenst als aanvulling op het eerste pakket, worden er portokosten in rekening gebracht.
 4. Persfoto’s, digitale lesbrieven, persmateriaal zijn te downloaden op burobannink.nl/downloads
 5. Scholen dienen bij het bezoek van de voorstelling het bijbehorende lesmateriaal te hebben bekeken en dien voorbereid te zijn op een theaterbezoek.