Algemene voorwaarden

Voorwaarden

 1. Afnemers dienen de productionele voorwaarden die zijn vermeld bij de verschillende voorstellingen in acht te nemen.
 2. Buro Bannink is verbonden aan de VJN (Vereninging Jeugdimpresariaten Nederland) en hanteert bij haar contracten bepalingen conform de algemene voorwaarden van VJN. Deze bepalingen worden bij ieder contract toegevoegd.
 3. Technische eisen van een productie worden in het contract meegestuurd en afnemer draagt zorg voor de benodigdheden.
 4. Indien er sprake is van een overschrijding van meer dan 10% van het maximum aantal bezoekers behoudt Buro Bannink zich het recht voor om achteraf de uitkoopsom naar rato te verhogen.
 5. Wij gaan ervan uit dat bij schoolvoorstellingen in het publiek voldoende leerkrachten/ouders aanwezig zijn. De minimale verhouding is 1 leerkracht/ouder voor 30 leerlingen. De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor rust tijdens de voorstellingen.
 6. Voor alle boekingen gelden de algemene voorwaarden van Buro Bannink.

Prijzen

 1. Prijzen zijn afhankelijk van speellocatie en aantal voorstellingen. De prijs per voorstelling is terug te vinden bij de voorstelling op burobannink.nl.
 2. De prijzen zijn altijd exclusief reiskosten per kilometer en 6% BTW over uitkoopsom en reiskosten. Reiskosten worden berekend vanaf de vestigingsplaats van het gezelschap en betreffen minimaal 0,45 cent per kilometer. Eventuele hotelovernachtingen zijn niet bij de prijs inbegrepen.
 3. Auteursrechten worden in sommige gevallen boven op de uitkoopsom gerekend.
 4. Tussentijdse prijswijzigingen zijn voorbehouden.
 5. Bij een afname van tien of meer speelbeurten van dezelfde voorstelling is er sprake van een seriekorting.

Opties en contracten

 1. Opties kunnen tot maximaal 60 dagen voorafgaand aan de (eerste) speeldatum worden aangehouden.
 2. Zonder tegenbericht van de afnemer worden opties op dat moment automatisch in contracten omgezet.
 3. Afspraken die afwijken van de standaard, worden in het contract vermeld.
 4. In het contract staan prijsafspraken, data, contactpersonen en aanvullende informatie vermeld.

Les- en publiciteitsmateriaal

 1. Affiches, flyers en indien beschikbaar lesmateriaal kan bij Buro Bannink worden aangevraagd.
 2. Pr-materiaal wordt eenmalig verzonden naar de contactpersoon indien het een vrije voorstelling betreft.
 3. Indien een theater extra materiaal wenst als aanvulling op het eerste pakket, worden er portokosten in rekening gebracht.
 4. Persfoto’s, digitale lesbrieven en persmateriaal zijn te downloaden op burobannink.nl/downloads
 5. Scholen dienen bij het bezoeken van de voorstelling het bijbehorende lesmateriaal te hebben bekeken en dienen voorbereid te zijn op een theaterbezoek.