Algemene voorwaarden

Voorwaarden

 1. Afnemers dienen de productionele en technische voorwaarden die zijn vermeld bij de verschillende voorstellingen in acht te nemen. Deze staan in de prijslijst, op de webpagina van de voorstelling en in contractovereenkomst.
 2. Buro Bannink is verbonden aan de VJI (Vereninging Jeugd Impresariaten) en hanteert bij haar contracten bepalingen conform aan de algemene voorwaarden van VJI. Deze bepalingen worden bij ieder contract toegevoegd.
 3. Technische eisen van een productie worden in het contract mee gestuurd en afnemer draagt zorg voor de benodigdheden.
 4. Indien er sprake is van een overschrijding van meer dan 10% van het maximaal aantal bezoekers behoudt Buro Bannink zich het recht om achteraf de uitkoopsom naar rato te verhogen.
 5. Wij gaan ervanuit dat bij schoolvoorstellingen in het publiek voldoende leerkrachten/ ouders aanwezig zijn. De minimale verhouding is 1 leerkracht/ouder voor 30 leerlingen. De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de rust tijdens de voorstellingen.

Prijzen

 1. Prijzen zijn afhankelijk van de speellocatie en het aantal voorstellingen. De prijs per voorstelling is terug te vinden bij de voorstelling op burobannink.nl.
 2. De prijzen zijn altijd exclusief reiskosten per kilometer en 9%btwover uitkoopsom en reiskosten.
 3. Reiskosten worden berekend vanaf de vestigingsplaats van het gezelschap en betreffen minimaal 0,45 cpk. Eventuele hotelovernachtingen zijn niet bij de prijs inbegrepen.
 4. Indien auteursrechten en/of BUMA STEMRA van toepassing zijn worden deze als percentage van de uitkoopsom gerekend, dit wordt in het contract vermeld.
 5. Tussentijdse prijswijzigingen zijn voorbehouden er kunnen geen rechten verleend worden aan prijslijst en website.

Opties en contracten

 1. Opties kunnen tot maximaal 60 dagen voorafgaand aan de (eerste) speeldatum worden aangehouden.
 2. Zonder tegenbericht van de afnemer worden opties 60 dagen voorafgaand aan de speeldatum automatisch in contracten omgezet.
 3. Afspraken die afwijken van de standaard, worden in het contract vermeld.
 4. In het contract staan prijsafspraken, data, contactpersonen en aanvullende informatie vermeld.

Les- en publiciteitsmateriaal

 1. Een pr-pakket, bestaande uit 10 affiches (A2) & 200 flyers, kan bij Buro Bannink worden aangevraagd. Dit kan via info@burobannink.nl. Er wordt €15 kosten in rekening gebracht voor drukwerk en verzenden. Persfoto’s, digitale lesbrieven, persmateriaal zijn te downloaden op burobannink.nl/downloads
 2. Scholen dienen bij het bezoek van de voorstelling het bijbehorende lesmateriaal te hebben bekeken en dienen voorbereid te zijn op het theaterbezoek.