Samen sta je sterk(er)

Impresariaten voor jeugdtheater slaan handen ineen!

In april 2019 werd het overleg van Jeugd impresariaten officieel de Vereniging Jeugd Impresariaten. Wij mogen ons daar ook lid van noemen! Nu, in 2020, in tijden van crisis, helpen we elkaar erdoorheen. Het voelt zeer waardevol om deze collega’s te hebben om samen onze koers en handelen te bepalen. We voelen ons enorm gesteund door de andere impresariaten en deze samenwerking. Gezamenlijk schreven we een brandbrief naar het ministerie en stelden we een brief met richtlijnen op.

Wat is de VJI?

De Vereniging Jeugd Impresariaten (VJI) is opgericht met als doel de positie van jeugdtheaterimpresariaten in Nederland verstevigen. De aan de VJI  verbonden impresariaten staan voor kwaliteit en professionaliteit van jeugdtheater binnen kunst- en cultuureducatie voor primair en het voortgezet onderwijs. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij ruim 100 jeugdtheatergezelschappen. Met een afname van meer dan 6.000 voorstellingen per seizoen is de VJI verantwoordelijk voor een belangrijk deel van het kunsteducatieve aanbod en de programmering in kleine en middelgrote zalen van theaters in Nederland. De VJI maakt zich sterk voor een goede honorering van de gezelschappen en volgt de Fair Practice Code. Ook Het VerteltheaterImpresariaat Uit de KunstSTT-produkties en Theaterbureau Frijns zijn lid van de VJI.

Hoe gaan we te werk?

Wekelijks is er een overleg tussen de impresariaten waarbij concrete acties worden bepaald, maar waar we ook met elkaar lachen en ons hart kunnen luchten. We kunnen met elkaar praten over oplossingen binnen ons eigen bedrijf, maar kijken ook waar we de oplossing – gezamenlijk – buiten ons moeten zoeken. We merken dat onze acties goed ontvangen worden en over het algemeen brede steun ontvangen.

Onze brandbrief

Zo hebben sommige gemeentes al gehoor geven aan de brandbrief die we schreven aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met deze brief verzoeken wij om de gelden voor cultuureducatie die aan scholen zijn uitgekeerd in het lopende schooljaar ook daadwerkelijk te besteden aan cultuureducatie. Hiervoor is geen extra geld nodig. Op deze manier kunnen de creatieve sector en de daaraan verbonden theatermakers behoed worden voor de desastreuze gevolgen van de huidige noodmaatregelen.

Wij zijn dus ontzettend blij om steun te vinden bij deze vereniging en hopen gezamenlijk snel weer aan de slag te kunnen om alle kinderen te voorzien van inspirerend en avontuurlijk jeugdtheater!