Feestelijk voorproeven seizoen 2016-2017

Eerste Presentatiedag een succes

Maandag 16 november was de eerste presentatiedag met onze voorstellingen van seizoen 2016-2017. Onze bezoekers konden kiezen uit diverse jeugdtheater en jongerentheatervoorstellingen en nog tal van presentaties. Momenteel hebben we van al veel bezoekers een evaluatie mogen ontvangen en de conclusie daaruit? Een zeer geslaagde dag met zeer goed ontvangen voorstellingen!
Tot nu toe scoort elke voorstelling een ruim voldoende. Op de vraag ‘welke voorstelling zou u uw collega’s aanbevelen’ worden zelfs tien verschillende voorstellingen benoemt als een echte aanbeveling. De drie voorstellingen die op dit moment onder alle respondenten de meest positieve indruk hebben gemaakt zijn: ‘Brieven uit de Oorlog’ van Studio de Bakkerij , Brrr van TG Graasland en Niet omkijken van Witte Raaf.
Wij vragen ook altijd naar welke woorden men zou gebruiken om onze dag te omschrijven. Daaruit blijkt dat onze dag vooral als ontspannen, professioneel, gezellig, persoonlijk en inspirerend wordt gezien. Daar zijn wij heel blij mee want dat is precies wat we voor onze presentatiedag willen!

Inmiddels zijn we dus alweer druk bezig met het samenstellen van de volgende presentatiedag. Maar wij kijken met grote vreugde terug op de presentaties van november. Kijkt u mee? Hieronder vindt u de foto’s die er gemaakt zijn.

burobannink-presentatiedag-161115-florisheuer-lrweb-170