Ali & Nino, poëtisch muziektheater vanaf 8 jaar
Jeugdtheater over dieren en mileu, Baas in het Bos
De Operapiraat muziek voor kinderen
Wachten op Kado, beeldend jeugdtheater slapstick