De jeugdtheater en/of jongerentheatervoorstelling vindt zijn oorsprong in de literatuur of heeft een talige, poëtische inslag.